Home  
 

  Landen  
 

  Europa  
 

  Afrika  
 

  Azi  
 

  Amerika  
 

  Oceani  
 

  Statistiek  
 
 

  Contact  
 

  Nieuwsbrief  
 

Krijg gratis tips voor je vakantie of werkstuk via onze gratis nieuwsbrief!

vlag van Tjechië De bevolking in Tjechië:

Tjechië heeft 10.229.000 inwoners verdeeld over 77276 km2 land. Dat resulteert tot een bevolkingsdichtheid van 129,7 inwoners per km2.

Onder bevolking worden alle inwoners van een bepaald land, gebied of bepaalde staat gerekend. De bevolking wordt ook wel populatie of inwoners genoemd.

Meestal wordt het woord bevolking in combinatie met het inwonertal gebruikt om het aantal inwoners aan te duiden.

De bevolkingsdichtheid geeft aan hoeveel mensen of organismen een oppervlakte-eenheid bewonen.

Bevolking en bevolkingsdichtheid van een gebied is statistische informatie die op veel plaatsen is terug te vinden, bijvoorbeeld in een willekeurige atlas. Al naargelang het gebruik van deze informatie kunnen de cijfers zijn opgesplitst naar bevolkingsgroepen, leeftijd of geslacht. In dat geval wordt er gesproken over de bevolkingssamenstelling.

Een gebied met relatief weinig bevolking heet dunbevolkt en met veel bevolking dichtbevolkt. Mongolie is een voorbeeld van een dunbevolkt en Nederland van een dichtbevolkt gebied. Binnen Nederland is de Randstad dichtbevolkt en het noorden van Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) dunbevolkt.