Home  
 

  Landen  
 

  Europa  
 

  Afrika  
 

  Azi  
 

  Amerika  
 

  Oceani  
 

  Statistiek  
 
 

  Contact  
 

  Nieuwsbrief  
 

Krijg gratis tips voor je vakantie of werkstuk via onze gratis nieuwsbrief!

vlag van Macedonië Provincies in Macedonië:

In totaal heeft Macedonië 85 gemeenten; Aerodrom (Skopje), Aracinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Butel (Skopje), Cair (Skopje), Caska, Centar (Skopje), Centar Zupa, Cesinovo, Cucer-Sandevo, Debar, Debartsa, Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Drugovo, Gazi Baba (Skopje), Gevgelija, Gjorce Petrov (Skopje), Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci, Karpos (Skopje), Kavadarci, Kicevo, Kisela Voda (Skopje), Kocani, Konce, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i Rastusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid, Oslomej, Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis, Rankovce, Resen, Rosoman, Saraj (Skopje), Skopje, Sopiste, Staro Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Suto Orizari (Skopje), Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica, Vranestica, Vrapciste, Zajas, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci

Bij 10 gemeenten staat Skopje tussen haakjes, dat komt omdat deze 10 samen de grotere gemeente Skopje vormen.